Základní umělecká škola, Hostinné
Labská fortna 230, 543 71 Hostinné