O nás

Základní umělecká škola, Hostinné

Martina Zemková, ředitelka ZUŠ Hostinné
Martina Zemková, ředitelka ZUŠ Hostinné

     Škola přijímá adepty na činnost hudebního oboru již od pěti do sedmi let, kdy jsou v tzv. "přípravném studiu" rozvíjeny základní tvůrčí schopnosti žáčků.

Koncem tohoto úvodního dvouletého vstupu do školního dění již může probíhat i výuka na zvolený nástroj. Další výuka je rozvržena do dvou stupňů, které kopírují vzdělání základní (I. stupeň ZUŠ - do 9. třídy ZŠ) a střední (II. stupeň ZUŠ - do maturity). V uměleckých činnostech jsou tedy převážně vzděláváni mladí lidé ve věku 15 - 20 let (možno však i starší). Zájemce o studia na středních, či vysokých uměleckých a pedagogických školách je možno připravovat i k přijímacím řízením na na zvolených institucích a lze jen konstatovat, že žáci "našich" učitelů bývají v těchto zkouškách značně úspěšní.

Hudební obor probíhá ve škole na těchto nástrojích:

- klavír

- kytara

- housle

- zobcová i příčná flétna

- klarinet

- saxofon

- akordeon

- sólový zpěv

- sborový zpěv

- bicí nástroje

- kontrabas

Záměrem školy pro příští školní rok je rozšířit možnost výuky také o některé nástroje žesťové (trubka, lesní roh, pozoun), ostatní nástroje smyčcové (housle, viola, violoncello) a možná i divadelní soubor. Po dvou až třech letech hry mají žáci možnost začít zúročovat své umění v některém ze souborů školy.

Výtvarný obor

nabízí možnost osvojit si základy technik malování, kresby, grafiky, modelování různých materiálů, keramiky, akční tvorby a podobně. Je určen především dětem, které rády kreslí, malují nebo vytváří jakékoli "dílo" vlastníma rukama. Ostatně i škola je vyzdobena pracemi našich žáků.

Taneční obor

rozvíjí schopnosti dětí, které se rády vyjadřují pohybem a to vždy v souvislosti s hudbou. Výuka zabírá téměř celé spektrum možností této oblasti - od baletních základů až po stylizovaný taneční projev.

S prací školy a úrovní našich žáků je možno setkávat se v průběhu celého školního roku a to nejen ve městě Hostinném ale i v okolí. Provozování jakékoli umělecké činnosti má veskrze pozitivní dopad na fyzický (motorický), ale hlavně na psychický vývoj člověka. Téměř každý má ve větší či menší míře předpoklady vytvářet umění v některé z jeho oblastí. Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale... lze snad dodat, že také nic nepozná. Stačí tedy jen si vybrat a zkusit...

Martina Zemková, ředitelka ZUŠ Hostinné