Zaměstnanci

Základní umělecká škola, Hostinné

Martina Zemková. dipl.um.

Ředitelka školy, učí přípravnou hudební výchovu (Zpívánky) a hru na zobcovou a příčnou flétnu. Vede kapelu a soubor zobcových fléten Flauto dolce.

Iva Svobodová, dipl.um.

Vyučuje sólový zpěv a vede pěvecký soubor "Sboreček". Každý rok organizuje různé projekty pěveckého oddělení.

BcA. Štěpánka Hrubecká, DiS.

Učitelka hry na klavír. Doprovází také sólové nástroje a věnuje se vlastní tvorbě.

Karolína Víznerová

Učitelka hry na saxofon, vede saxofonový soubor.

MgA. Michal Hanuš, dipl.um.

Vyučuje hru na klavír a varhany, vede pěvecký sbor ZUŠ a soubor staré hudby, doprovází sólové nástroje. Upravuje skladby pro potřeby našich žáků a věnuje se i vlastní skladatelské tvorbě.

Markéta Lhotová, DiS.

Učitelka výtvarného oboru a vedoucí zájmového útvaru Dětský ateliér. Při ZUŠ Rudník vede keramický kroužek našeho DDM. V létě organizuje příměstský výtvarný tábor při DDM.

Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru a vedoucí zájmového kroužku "Balerínky" při DDM.

Mgr. Jaroslava Hrušková

Učitelka výtvarného oboru. V létě organizuje příměstský výtvarný tábor při DDM.

Michal Koudelka

Učí hru na kytaru a vede kytarový soubor.

Ondřej Pešl, DiS.

Učitel hry na housle, violu, violoncello a ukulele. Vyučuje také hudební nauku a vede smyčcový soubor.

Petr Slezák, DiS.

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, trombon a bicí nástroje. Vede soubor JUNIOR JAZZ BAND, pro který upravuje skladby.

Bc. Matěj Hanč

Učí hru na bicí nástroje včetně marimby, vede soubor bicích nástrojů, pro který i skládá.

Jakub Rojko, DiS.

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh trubku a klavír. Jako klavírní korepetitor doprovází sólové nástroje.

Bc. Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír a akordeon, vede akordeonový soubor, doprovází sólové nástroje a zpěváky na klavír a varhany.

Mgr. Ondřej Vlach

Vyučuje hru na elektrickou kytaru      a baskytaru.

Ing. Jana Kaplanová, DiS.

Učí své žačky a žáky hru na bicí nástroje, trubku a zobcovou flétnu.


Veronika Zemková

Učí hru na zobcovou flétnu.

Kateřina Víznerová

Pracuje jako účetní ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí včetně příměstských táborů.

Olga Žiláková

Pracuje jako uklizečka ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí včetně příměstských táborů.