Zaměstnanci
Základní umělecká škola, Hostinné

Martina Zemková. dipl.um.

Ředitelka školy, učí hrát na zobcovou a příčnou flétnu. Vede soubor zobcových fléten Flauto dolce, našem DDM pomáhá pořádat příměstské tábory.

Iva Svobodová, dipl.um.

Vyučuje sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu Zpívánky a Sboreček.

BcA. Štěpánka Hrubecká, DiS.

Učitelka hry na klavír. Doprovází sólové nástroje a věnuje se také vlastní tvorbě.

Karolína Víznerová

Učitelka hry na saxofon.

MgA. Michal Hanuš, dipl.um.

Vyučuje hru na klavír a varhany, vede pěvecký sbor ZUŠ, doprovází sólové nástroje. Upravuje skladby pro potřeby našich žáků a věnuje se i vlastní skladatelské tvorbě.

Markéta Lhotová, DiS.

Učitelka výtvarného oboru a vedoucí zájmového útvaru Dětský ateliér. Při ZUŠ Rudník vede keramický kroužek našeho DDM.

Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru a vedoucí zájmového kroužku Taneční přípravka při našem DDM.

Mgr. Jaroslava Hrušková

I ona učí děti výtvarnému umění

Michal Koudelka

Učí hru na kytaru a vede kytarový soubor.

Ondřej Pešl, DiS.

Učitel hry na housle, violu a violoncello. Učí hudební nauku a vede smyčcový soubor.

Petr Slezák, DiS.

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, trombon a bicí nástroje. Vede soubor JUNIOR JAZZ BAND, pro který upravuje skladby.

Bc. Matěj Hanč

Učí hru na bicí nástroje včetně marimby, vede soubor bicích nástrojů, pro který i skládá.

Jakub Rojko

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a klavír. Vede zájmový kroužek při našem DDM - hra na keyboard, na klavír doprovází sólové nástroje.

Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír a akordeon, vede akordeonový soubor, doprovází sólové nástroje.

Ondřej Vlach

Vyučuje hru na elektrickou kytaru      a baskytaru.

Kateřina Víznerová

Pracuje jako účetní ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí včetně příměstských táborů.

Olga Žiláková

Pracuje jako uklizečka ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí.