Zaměstnanci

Základní umělecká škola, Hostinné

Martina Zemková. dipl. um.

Ředitelka školy, učí přípravnou hudební výchovu (Zpívánky), hru na zobcovou a příčnou flétnu. Vede soubor zobcových fléten Flauto dolce. Je členem Královédvorského chrámového orchestru, dechového orchestru Podzvičinka, věnuje se také folku a country. Vystudovala příčnou flétnu na konzervatoři v Pardubicích, zobcovou flétnu na Lidové konzervatoři v Ostravě, v současné době studuje školský management na UK v Praze. Je členem pracovní skupiny financování a řídícího výboru MAP Vrchlabsko III a kulturní komise
Města Hostinného. V DDM vede kroužek Flétnička, pomáhá s organizací příměstských táborů a akcí pro veřejnost. 

Bc. Ondřej Pešl, DiS.

Vyučuje hru na housle, violu, violoncello a ukulele. Vede smyčcové soubory a vyučuje také starší ročníky hudebních nauk. Vystudoval Konzervatoř v Teplicích v oboru Hra na violu a na hudební katedře UHK obor Hra na sólovou violu. Působí v plesové kapele Pegas a společně s klavíristou hraje v letní sezóně v Německu na hradě Oybin. Věnuje se také folklóru a country muzice. Spolupracuje s pedagogy našeho DDM při v polytechnických projektech pro ZŠ a při organizování akcí pro veřejnost. Příležitostně hostuje ve filharmoniích. 

Bc. et Bc. Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír, varhany a akordeon. Vede akordeonový soubor, doprovází sólové nástroje a zpěváky. Je členem Královédvorského chrámového sboru a kapely Black Jack. Vyučuje také v ZUŠ Trutnov a působí jako varhaník v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném. Vystudoval bakalářské studium v oboru Hra na varhany, Hudební výchova a Dějepis. V současné době pokračuje v magisterském studiu v oboru Hra na varhany na UHK. 

BcA. Štěpánka Hrubecká, DiS.

Vyučuje hru na klavír a doprovází děti hrající na sólové nástroje. Své žáky vede také k improvizaci a skladatelské tvorbě. Vystudovala klavír na pardubické konzervatoři a skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě MgA. Jiřího Gemrota. Absolvovala bakalářské studium v oboru Klavírní pedagogika na JAMU v Brně, kde i nadále sleduje nové trendy v klavírní metodice v rámci celoživotního vzdělávání. Působí také v ZUŠ Trutnov a Vrchlabí. 

Vít Sixta

Komorní hra, kapela

Markéta Lhotová, DiS.

Učitelka výtvarného oboru. Vede keramiku pro dospělé, v létě organizuje příměstský výtvarný tábor při DDM. Vystudovala obor Volnočasová pedagogika se zaměřením na výtvarnou výchovu a nadále se vzdělává formou výtvarných kurzů a seminářů. Kromě výuky se věnuje také výtvarné a floristické tvorbě. 

Jarmila Luňáčková

Sólový zpěv

Petr Slezák, DiS.

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, trombon, klavír a bicí nástroje. Vystudoval Ježkovu konzervatoř v Praze. Věnuje se souborové a orchestrální hře žáků a aranžování skladeb pro orchestr. Působí v kapele Jiří Ševčík & Pirate Swing Band v Pardubicích. Vyučuje také na ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.  

Jakub Rojko, DiS.

Vyučuje hru na lesní roh, trubku, zobcovou flétnu a klavír. Jako klavírní korepetitor doprovází sólové dechové nástroje. Je členem Královédvorského chrámového sboru. Při ZUŠ ve Dvoře Králové vede klavírní a pěvecké kurzy pro dospělé. Vystudoval Pražskou konzervatoř v oboru Hra na lesní roh a maturoval ze hry na klavír. V současné době studuje na UHK v bakalářském studiu obor Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání. 

Karolína Víznerová

Učitelka hry na saxofon. Vede saxofonový soubor, hraje ve skupině Contact a v Big Bandu Dvorský. Studuje v Hradci Králové na VOŠ zdravotnické, obor dětská sestra. Ve volném čase se věnuje cizím jazykům        a zajímá se o cestovní ruch. 

Veronika Zemková

Vyučuje hru na zobcovou flétnu. Vypomáhá v souborech zobcových fléten v ZUŠ, ve volné chvíli zpívá a bubnuje na cajon v country kapele. Studuje na UHK obor biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání. O prázdninách vede tábory při DDM Hostinné.  

Adéla Ščudlová

Učitelka hry na saxofon, vede saxofonový soubor. Hraje v jazzfunkové kapele My Band v Trutnově. Věnuje se také hře na violoncello. Studuje na UHK obor učitelství pro 1. stupeň.

Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru a vedoucí zájmového kroužku "Balerínky" při DDM.

Mgr. Jaroslava Hrušková

Učitelka výtvarného oboru. V létě organizuje příměstský výtvarný tábor při DDM.

Ing. Jana Kaplanová, DiS.

Učí své žačky a žáky hru na bicí nástroje, trubku a zobcovou flétnu.


Bc. Matěj Hanč

Učí hru na bicí nástroje včetně marimby, vede soubor bicích nástrojů, pro který i skládá.

Michal Koudelka

Učí hru na kytaru a vede kytarový soubor.

Livia Tremerová

Pracuje jako účetní ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí, včetně příměstských táborů.

Monika Bederková

Pracuje jako uklízečka ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí, včetně příměstských táborů.