Aktuálně

Školní klub

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 opět zahajuje DDM činnost školního klubu.

Na základě nařízení vlády bude klub určen žákům, kteří se v daném týdnu zúčastňují prezenční výuky na ZŠ. Děti budou ve skupině tvořené žáky stejné třídy ZŠ. Bude tak zachována homogenita z dopolední výuky.

Dále se na základě rozhodnutí vlády umožňuje dětem zaměstnanců vybraných profesí umístění ve školních klubech. Jedná se o děti 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotnických služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a OSSZ, zaměstnanci FÚ ČR. Tyto děti budou tvořit samostatnou homogenní skupinu, budou mít na sobě chirurgickou roušku a bude jim umožněno v prostorách DDM on-line připojení k distanční výuce jejich třídy ZŠ. V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Halenarovou (602 528 637). Pracovní doba školního klubu bude zajištěna pro tuto skupinu dětí dle domluvy.


Martina Zemková, ředitelka ZUŠ a DDM HostinnéPo vyplnění a podepsání odevzdávejte do poštovní schránky v ZUŠ nebo DDM, možno též oskenovat či vyfotografovat a poslat na e-mail: ucetni.zus@email.cz.