Obory

Základní umělecká škola, Hostinné

Hudební obor

Vyučujeme hru na všechny běžné hudební nástroje a také některé nástroje žesťové (trubka, lesní roh, pozoun), nástroje smyčcové (housle, viola, violoncello). Po dvou až třech letech hry mají žáci možnost začít zúročovat své umění v některém ze souborů školy.

Taneční obor

rozvíjí schopnosti dětí, které se rády vyjadřují pohybem a to vždy v souvislosti s hudbou. Výuka zabírá téměř celé spektrum možností této oblasti - od baletních základů až po stylizovaný taneční projev.

Výtvarný obor

nabízí možnost osvojit si základy technik malování, kresby, grafiky, modelování různých materiálů, keramiky, akční tvorby a podobně. Je určen především dětem, které rády kreslí, malují nebo vytváří jakékoli "dílo" vlastníma rukama. Ostatně i škola je vyzdobena pracemi našich žáků.