Kroužky 2023-2024

Dům dětí a mládeže, Hostinné

Zájmové útvary DDM ZUŠ v Hostinném

kroužky mohou navštěvovat i děti z okolních obcí

Vyplněné a podepsané přihlášky vhazujte do schránky DDM, nebo zasílejte e-mailem na ddmkancelar@email.cz