Kroužky 2020-2021
Dům dětí a mládeže, Hostinné

Zájmové útvary DDM ZUŠ v Hostinném

kroužky mohou navštěvovat i děti z okolních obcí

Po vyplnění a podepsání odevzdávejte do poštovní schránky v ZUŠ nebo DDM, možno též oskenovat či vyfotografovat a poslat na e-mail: ucetni.zus@email.cz.