Kroužky 2020-2021

Dům dětí a mládeže, Hostinné

Od pondělí 7. 12. 2020 se otevírají tyto zájmové kroužky:

Pondělí:

Keramika 14:00 - 15:00 hod.

Angličtina 16:00 - 17:00 hod.

Táboráková kytara začátečníci 15:00 - 16:30 hod.

pokročilí 16:30 -18:00 hod.

Včelaříci 15:45 - 17:15 hod. sraz u kláštera

Střelci 17:00 - 18:00 hod.

Úterý:

Ruština 13:50 - 14:50 hod.

Rybáři 15:00 - 16:00 hod.

Berušky 15:00 - 16:00 hod.

Středa:

Modeláři 15:00 - 16:00 hod.

Kuchaříci 15:30 - 16:30 hod.

Šikovné pacičky 14:00 - 15:00 hod.

Čtvrtek:

Flétnička pokročilí 14:30 - 15:30 hod.

začátečníci 15:30 - 16:30 hod.

Sportovní hry 14:30 - 15:30 hod.

Horolezci 16:00 - 18:00 hod. sraz u gymnázia (zadní vchod - zelené dveře)

Pátek:

Barmani-cukráři 14:00 - 15:00 hod.

Počítače 14:00 - 15:00 hod.

Elektro 14:00 - 15:30 hod.


Zájmové útvary DDM ZUŠ v Hostinném

kroužky mohou navštěvovat i děti z okolních obcí

Po vyplnění a podepsání odevzdávejte do poštovní schránky v ZUŠ nebo DDM, možno též oskenovat či vyfotografovat a poslat na e-mail: ucetni.zus@email.cz.