Aktuálně

Základní umělecká škola, Hostinné


Vážení rodiče, milí zpěváčci,

na základě rozhodnutí MŠMT od pondělí 19. 4. 2021 opět zahajujeme prezenční výuku sólového zpěvu. Sboreček a pěvecký sbor nadále pokračuje distančním způsobem.

Martina Zemková


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 opět zahajuje ZUŠ prezenční výuku.                                             Jedná se o kombinaci 1 učitel = 1 žák. Kolektivní předměty (výtvarný obor, taneční obor, hudební nauka, komorní soubory, pěvecký sbor, sboreček, Zpívánky) jsou nadále vyučovány distanční formou. Možné jsou po domluvě s vyučujícím pouze individuální konzultace v těchto předmětech. On-line bude nadále probíhat výuka zpěvu, která není na základních uměleckých školách prozatím povolena.

Při příchodu do školy musí mít žáci chirurgickou roušku (ne látkovou) nebo respirátor. Po omytí rukou použijí pod dohledem vyučujícího dezinfekci a bude jim změřena teplota. Toto opatření jsme nuceni zavést z toho důvodu, že ZUŠ netestují své žáky a prezenční výuky se zúčastní i žáci, kteří nebudou testováni v ZŠ a SŠ. Během výuky žáci roušku/respirátor nesundávají. Výjimkou jsou žáci studující dechový nástroj. V tomto případě roušku odloží do igelitového sáčku, který musí mít s sebou. Pedagog bude vyučovat s respirátorem, na dechový nástroj nebude hrát, pouze může žáka doprovázet na klavír, kytaru apod. Budeme dodržovat v tomto případě doporučený rozestup 2 m od žáka. Samozřejmostí je také pravidelné větrání učeben.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu budete potřebovat zachovat on-line výuku hudebního nástroje (např. z důvodu karantény, dojíždění či z jiných rodinných důvodů), domluvte se prosím se svým učitelem. Rádi Vám vyhovíme, bude-li to v našich časových možnostech. Upozorňujeme, že nadále trvá z nařízení vlády zákaz vstupu třetích osob do budovy školy.

Přeji Vám hodně sil a zachování optimismu.

Martina Zemková